مسیر قاضی آنتپ تا حکاری در ترکیه - تابستان 1398

87
سفر به روسیه با ماشین شخصی، از طریق ترکیه و گرجستان. تابستان 1398 - تصاویر و گزارش سفر در کانال تلگرام: https://t.me/sorooshtravels - همچنین در وب سایت: https://soroosh-travels.com/?p=27426 و https://soroosh-travels.com/?page_id=25647 --- از وب سایت "سفر زندگی است" دیدن فرمایید: soroosh-travels.com
pixel