سرقت آسوده ماشین از پمپ بنزین!

3,397

دوربین های امنیتی تصویری از سرقت آسوده یک خودرو در اثر بی احتیاطی راننده در روشن گذاشتن خودرو را نشان می دهند

کلاکت
کلاکت 10.3 هزار دنبال کننده