فستیوال موسیقی کوچه در پس کوچه‌های بوشهر

89

«در چند روزی که گذشت بوشهر یک ایران ترانه‌خوان بود و امیدوارم این ترانه‌خوان بودن از مرزهای ایران بگذرد و در منطقه و آسیا و بین‌قاره‌ها گسترش پیدا کند و همانطور که در اساسنامه فستیوال ما هست بتوانیم ترانه‌های نقاط دیگر دنیا را هم بشنویم.»… لب بیشتر : https://fa.euronews.com/2019/03/19/folk-music-in-kooche-music-festival-bushehr-iran

AparTube
AparTube 1.9 هزار دنبال کننده