قیمت گوشت گوسفندی منجمد امروز www.ibeef.ir

1,325
قیمت گوشت گوسفندی امروز چقدر بود و قیمت گوشت منجمد برزیلی و گوسفندی چقدر است؟ مرکز فروش گوشت منجمد گوسفندی اینجاست.گوشت گوسفندی استرالیایی و مغولستان دو نوع گوشت گوسفندی منجمد است. قیمت گوشت منجمد برزیلی گفته نشده و فقط به گوشت گوسفندی امروز در تهران، مشهد و اصفهان میپردازیم. تماس با مدیریت فروش بازار گوشت و دام ایران: 09113727517 www.ibeef.ir
pixel