تحلیل تکنیکال سهم #شغدیر 0۷ اردیبهشت ۱۳۹8

1,475

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #شغدیر (پتروشیمی غدیر) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 537 دنبال کننده