سکوی حفاری هوشمند با فناوری RFID

855
با استفاده از تگ ها و ریدر ها و آنتن های RFID دارای استاندارد ضد انفجار در دکل حفاری میتوان ضمن داشتن گزارشات متنوع ، سریع ترین عکس العمل رو در صورت بروز حادثه نشان داد. ارسال : شرکت پدیده خلاقان پارسه
pixel