حمل بارهای نامتعارف در شرایط سخت

228

حمل غیر معمول ترین بارها از الوار و برج تقطیر گرفته تا حمل لوکوموتیو قطار و هواپیما .... http://ubaar.ir/ http://blog.ubaar.ir/

اوبار
اوبار 74 دنبال کننده