تا چند سال آینده قیمت خرید چادر با قیمت خرید خانه یکی می شود

270
شبکۀ یک - 18 تیر 1398- 17:50 | علی ضیا، مجری: «قبلاً می گفتند اجاره نشینی و خوش نشینی الآن می گویند که اجاره نشینی و پشت بام نشینی. آقای حسام عقبایی، چند روز پیش گفتند که به خاطر بالا رفتن قیمت مسکن، گاهاً دیده شده پشت بام ها را اجاره می کنند و در آنجا در چادر و کانکس زندگی می کنند. مسئولین که مثل ما و شما دارند دعا می کنند برای اینکه قیمت مسکن پایین بیاید. ساختن مسکن که کار سخت و دشواری است. مالیات بستن به خانه های بدون سکنه که منفعت شخصی شون را دچار آسیب می کند که غیرممکن است. بررسی و تعدیل قیمت مس
پایشگری 1.7 هزار دنبال کننده
pixel