تمرینات عضلات شکم با پارالل و بارفیکس (6 حرکت)

381
ویدیو های بیشتر در کانال یوتوب ‌Behshad Amiri ----- تمرینات بدنسازی بدون وزنه برای عضلات شکم (کلیستنیکس)
pixel