روشهای ثبت سفارش عرضه اولیه در بورس

16,997
روشهای ثبت سفارش عرضه اولیه در سامانه های نرم افزاری رایان هم افزا در حال حاضر چهار روش جهت ثبت عرضه اولیه وجود دارد که در ویدیوی ذیل به توضیح آن پرداختیم.
pixel