چگونگیِ انجام روش دراپ شات

317
ماهیگیر طلایی 35 دنبال‌ کننده
317 بازدید
اشتراک گذاری
پس از پرتاب و زمانی که وزنه در بسترِ آب قرار گرفت، قادریم با تکان‌های ظریفی بر روی نوکِ چوب ماهیگیری، طعمه را در هر منطقه و برای هر مدتی که در نظر دارید بازی دهیم.
pixel