غرش موشک های پدافندی ایران در آسمان

1,126
غرش موشک های پدافندی ایران در آسمان | بخشی از رزمایش پدافندی نیروهای مسلح ایران در سال 1397 | شلیک موشک های صیاد 2 و 3 از سامانه پدافندی میانبرد تلاش
یا مهدی(عج) 18.4 هزار دنبال کننده
pixel