عیادت رحیم خستو از محمد ابراهیم رنجبر قدیمی ترین روزنامه فروش دنیا در کرج

301
عیادت رحیم خستو سخنگو و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسلامی شهر کرج از محمد ابراهیم رنجبر قدیمی ترین روزنامه فروش دنیا که در کتاب رکوردهای گینس هم ثبت شده ساکن کرج است.
pixel