معرفی کلینیک چشم و بینایی سنجی چلسی سنتر بابلسر (عینک چلسی) توسط مجری

146

معرفی کلینیک چشم و بینایی سنجی چلسی سنتر بابلسر (عینک چلسی) در معییت مقامات شهری و استانی که مجری امکانات کلینیک تخصصی تشخیص و درمان تخصصی چشم چلسی سنتر بابلسر مجهز به مدرنترین روشها و تجهیزات روز تمام خودکار دنیا را به مسولین معرفی می نماید.

BANK.MASHAGHEL
BANK.MASHAGHEL 6 دنبال کننده
filimo
سرخ پوست
%95
سال ۱۳۴۶، یک زندان قدیمی در تهران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعهٔ شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود.