دسرهای شیرین ترکیه

132

هدف آدما از سفر با هم خیلی فرق داره، یکی برای لذت بردن از طبیعت بکر به سفر میره و یکی برای دیدن شکوه و ابهت بناهای تاریخی. اما شاید براتون جالب باشه که افراد زیادی هستن که هدفشون از سفر، آشنا شدن با غذا و خوراکی های خوشمزه ی نقاط مختلف جهانه توی این ویدئو قصد داریم دسرهای خوشمزه ی ترکیه رو معرفی کنیم www.Respina24.ir