آموزشگاه زبان پردیسان کلاس درس

1,299
پردیسان 11 دنبال‌ کننده
مدرس در کلاس به صورت مستمر با زبان آموزان یک عبارت را کار می کند تا زبان آموزان به راحتی آن را بیاموزند و ملکه ذهن خود نمایند.
پردیسان 11 دنبال کننده
pixel