سی سال،سی موسیقی، یک جایزه؛ 1377

12,800
موزیک های این سال بیشتر خاطره انگیز است تا این که آثار خاصی در تاریخ موسیقی ایرانی باشند، پدیده ی سال شاید همان آلبومی باشد که یک قطعه از آن را در این فهرست گذاشته ایم، اسمش را هم نمی آوریم تا تاثیری روی آرا نداشته باشد
pixel