پرسپولیس و تراکتورسازی - ۴تایی شدن تراکتور

3,098
پرسپولیس ۴ - ۲ تراکتور سال ۷۷ مربی : علی پروین گلهای پرسپولیس: اسماعیل حلالی - هاشمی نسب - علی کریمی - حمید استیلی
pixel