طرح حذف قبض برق

55

شبکه یک- 19 مرداد 98- 19:00 | طرح حذف قبض برق، طرحی که قرار است از اول مهر ماه در استان تهران اجرا شود و مشترکان تا اواسط شهریور ماه مهلت دارند اطلاعاتشان را به اداره برق ارسال بکنند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده