جلسه 5 پروپوزال نویسی: آموزش نحوه نگارش جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

201

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق آموزش داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در: http://rayanthesis.ir/content?i=1564985367