جراحی ترمیمی بینی ماجده از استرالیا

4,679
ماجده بیماری از استرالیا که به منظور انجام جراحی ترمیمی بینی توسط دکتر امین آمالی به ایران سفر کرد. ماجده مدت ها نمونه کارهای دکتر امین آمالی را از طریق سایت و اینستاگرام ایشان دنبال کرده بود و با تحقیق بسیار و اطمینان خاطر و اعتماد به دکتر امین آمالی ایشان را به عنوان جراح خود انتخاب کرده و به منظور انجام جراحی ترمیمی بینی و رفع مشکلات تنفسی و زیبایی بینی خود توسط دکتر آمالی به ایران سفر کرد. در این ویدیو ماجده از تجربه این سفر و جراحی خود توضیح میدهد.
pixel