سکته مغزی|فیزیوتراپی۰۹۱۲۲۶۵۵۶۴۸متخصص طب فیزیکی،مغزواعصاب(نورولوژیست) تهران

102

سکته مغزی|فیزیوتراپی۰۹۱۲۲۶۵۵۶۴۸متخصص طب فیزیکی،مغزواعصاب(نورولوژیست) تهران....

روسی
%86
کارگردان: امیرحسین ثقفی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
روسی
pixel