انیمیشن آموزشی بورس : قسمت یازدهم

400

نگاه کوتاه مدت و رفتار هیجانی در بورس منافع شما را در سرمایه گذاری به خطر می اندازد

نبض بورس
نبض بورس 69 دنبال کننده