نهنگ آبی

5,453
در یک رویداد معروف و مهم در کشور ایتالیا توجه ویژه ای به مشکلات آلودگی ناشی از پلاستیک در دریاها پرداخت شده است. در این رویداد یک نهنگ وجود دارد که در حال فریاد کشیدن می باشد و در زباله های رها شده در اقیانوس به دام افتاده است اگر شما به دقت به او نگاه کنید اشکی از چشم او در حال بیرون آمدن می باشد.
pixel