آیا انتشار تصاویر خرابه هایی در مریخ نشانه ای از تمدن فرازمینی است ؟

649
مِرّیخ یا بَهرام چهارمین سیاره در منظومه شمسی است که در مداری طولانی‌تر و با سرعتی کمتر از زمین به دور خورشید می‌چرخد. هر یک بار گردش این سیاره به دور خورشید معادل ۶۸۷ شبانه‌روز زمین به درازا می‌کشد و طول شب و روز نیز از کرهٔ زمین کمی طولانی‌تر است
وحیدDARK(آنلاین) 36.4 هزار دنبال کننده
pixel