عملکرد تیم ملی در پنجمین دوره لیگ جهانی کاراته

111
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 45.5 هزار دنبال کننده
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel