بازدید مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان

472
472 بازدید
اشتراک گذاری
باغبانی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گلستان به همراه مسؤلین و خیرین از مددجویان تحت پوشش این کمیته در شهر خان ببین و منطقه فندرسک بازدید کردند. تیر1393
pixel