گرما زدگی

294
294 بازدید
اشتراک گذاری
گرمازدگی جدی ترین شکل آسیب در گرما است و اورژانس پزشکی محسوب می شود. اگر گمان می کنید که فردی دچار گرمازدگی شده فوراً با شماره اورژانس تماس بگیرید و تا رسیدن امدادگرها ، کمک های اولیه را انجام دهید
pixel