سومین طرح ملی "بهداشت و سلامت فردی"

762
شرکت صنعتی و بازرگانی صحت از سال 1390، در کنار سایر فعالیت های اجتماعی خود "طرح ملی سلامت و بهداشت فردی " را در شهرستان های دشتستان و میناب به مورد اجرا گذاشته است. در اسفندماه 1393، برای سومین بار پیاپی، شرکت صحت با همکاری آموزش و پرورش و شبکه ی بهداشت و درمان این شهرستان به توزیع ده ها هزار بسته ی آموزشی به کودکان پیش دبستانی و دبستانی پرداخته است. سلامتی حق همه ی بچه های این سرزمین است.
pixel