داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

سخنرانی نایب رئیس شورای شهرستان تهران در نماز جمعه کن

224

سخنان نایب رئیس شورای شهرستان های تهران و رییس شورای اسلامی روستای وردیج جناب آقای سید ابوالفضل میررفیع پیش از خطبه ی نماز جمعه کن در تاریخ 24 فروردین 1397