برگزاری تور شهربازی بیلینو ویژه پسران

123
این هم بخشی از خاطرات جذاب ما با کودکان پر انرژی ایرانمهری در شهربازی بیلینو دیگه نگم براتون که… کلی راجع به ساختمون سازی یاد گرفتیم، با وسایل عمرانی بازی کردیم. بله… خیلی از ماها فقط ماشین های عمرانی رو همیشه تو ساختمون های نیمه کاره دیدیم و همیشه دوست داشتیم سوارشون شیم وآجر و خاک و این چیزارو جابجا کنیم.
pixel