مقایسه حوزه ورزش و بانوان دماوند؛ قبل و بعد از انقلاب اسلامی

119
سومین قسمت از ویژه برنامه «۴۰ در ۱۰» به مقایسه حوزه ورزش و بانوان شهرستان دماوند در قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است.
pixel