تفسير (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ)

3,275
از نور قرآن 24 دنبال‌ کننده
تفسير بخشی از آیه 11 سوره مبارکه لقمان (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ)
از نور قرآن 24 دنبال کننده
pixel