رهیافت ، امامت در قرآن ، استاد عینی زاده (4)

97
مجری : آقای خنیفرزاده کارشناس : استاد محمد عینی زاده
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel