افتتاحیه ی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای سال 98 در دبستان غیر دولتی رشد2

123

برگزاری افتتاحیه ی المپیاد ورزشی سال 98 در دبستان غیر دولتی رشد با حضور فعال دانش آموزان عزیز و همکاران گرامی

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel