چگونه صاحب یک وب سایت شویم ؟ - قسمت چهارم

70

با توجه به اهمیت داشتن وب سایت برای حضور کسب و کار های سنتی و آنلاین در بازار رقابت با رقبا و در دسترس بودن دائمی برای مشتریان تیم ریچانو مراحل اساسی و مقدماتی راه اندازی یک وب سایت را برایتان تشریح نموده است https://richano.com

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel