کلیپ تبلیغاتی ولوو با 90 میلیون بازدید!

240

این کلیپ برای نشان دادن ثبات و دقت فرمان این محصول ولوو ساخته شده است. برای خواندن مطالب بیشتر به مجله جاده مراجعه کنید: http://bit.ly/2QHRIgP

pixel