تیزری که زمان HD شدن شبکه سه را نزدیک اعلام کرد.

1,476

این ویدیو تیزر گرافیکی شبکه سه می باشد که در آن کنار لوگوی شبکه سه کلمه HD نمایان می شود.