پیش نیازهای ارتقای بهره وری ، دکتربهرام جلوداری ممقانی

193
برنامه رادیو اقتصاد ، 29 اردیبهشت 97 به مناسبت هفته بهره وری آیا بهره وری تصادفی است ؟ به خودی خود اتفاق می افتد و یا الزامات و پیش نیازهایی دارد؟
pixel