جلسه 59 - فلسفه پول (9) - انواع پول (5)

83

جلسه پنجاه و نه مسیر مهاجرت / تاریخ برگزاری جلسه: 1397/10/23 / سرفصل: مبانی طرح ریزی استراتژیک(57) / داد و ستد(24) / روش معیشت اکونومی(11) | جهت دانلود پلت ها به این لینک مراجعه نمایید: andishkadeh-hejrat.ir/mindex/059