بهترین گل ها و سیو های مسی و تراشتگن مقابل همدیگر !

1,298
سایت بارسا نیوز 6.5 هزار دنبال‌ کننده
لئو مسی و تراشتگن جزو بازیکنانی بودند که همیشه عملکرد خوبی داشته اند این دو در طول دوران حرفه ای خود چندین بار رو در رو هم بازی کرده اند . امروز بهترین سیو ها و گل های این دو در مقابل هم را نگاه خواهیم کرد
سایت بارسا نیوز 6.5 هزار دنبال کننده
pixel