پترا: افسانه شهر جن ها / Petra: The Legend of Jinns City

830
شهر پترا: افسانه شهر جن ها... یکی از اسرار آمیز ترین یافته های باستان شناسی تاریخ جهان ، شهریست در دل صحرای سینا که بدست نبطیان، در صخره های این کویر ، کنده شد است نبطیان مردمانی چادر نشین در شمال حجاز بودند که در سده ششم پیش از میلاد کم کم در تمامی صحرای سینا پراکنده شدند ، آنان به خوبی کویر را می شناختند ، از این رو کالاهای بازرگانی تمدن های مجاور را خرید و فروش میکردند و از این راه ثروت بسیاری اندوختند و از مردمی چادر نشین به تمدنی قدرتمند تبدیل شدند...
☆ روبیک | HD ☆ 10.7 هزار دنبال کننده
pixel