شهر خدا | رابطه ی روزه و آخرت گرا

175

مجموعه منبر کوتاه «شهرخدا» بمناسبت ماه مبارک رمضان از شبکه رسانه ای صف منتشر شد. حجت الاسلام پورداوودی در این قسمت به «رابطه ی روزه و آخرت گرایی» اشاره می کنند.