ابزاری عالی برای عاشقان سلفی گرفتن!!!

95

ابزاری عالی برای عاشقان سلفی!!! گجتی که بعد از همگام سازی با گوشی شما در ارتفاع نزدیک در اطراف شما به پرواز درامده و شما قادر هستید با حرکت دست کنترلش کنید.این ابزار با هربار شارژ ۶دقیقه پرواز میکند. برای دیدن ویدیو های بیشتر به البرز فاوانیوز مراجعه نمایید www.alborzfavanewz.ir