شکستن سنگ عظیم و خطرناک توسط هلیکوپتر برای حفظ امنیت جاده

405
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 33.4 هزار دنبال کننده