یک شهر هوشمند چیست؟ شهری که همه مراقب شما هستند

161

"شهرهای هوشمند" وعده داده اند که تمام دستگاه های خود را به نحوی از نظر محیط زیستی شبکه کنند که تمام تلاش و حدس و گمان را از زندگی دور کند. این همچنین به معنی نظارت مستمر از لحظات خصوصی ما است. علاوه بر این، چین از ایالات متحده در زمینه شهرهای هوشمند دورتر است و این امر موجب نگرانی نخبگان آمریکا می شود. میشل گرینشتاین، رییس جمهوری آمریکا، برای اخبار با ریک سانچز گزارش می دهد.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده