ربیعی: وزیر نفت سیاست درستی درباره بنزین اتخاذ کرده است

77
شبکه یک - 20 شهریور 98- 14:00| ربیعی سخنگوی دولت: در برخی موارد از دفترچه ها سوءاستفاده شده که اکنون مراقبت می شود و در چند استان هم به سمت دفترچه درمان الکترونیکی حرکت کرده ایم. (درباره کاهش زدن بنزین بدون کارت) به نظرم سیاست درستی زنگنه اتخاذ کرده که الان سی لیتر بدون کارت شخصی زده می شود و در ادامه این رقم، ۱۵ لیتر می شود.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel