اولین فیلم از زندانیان داعش در سوریه

13,393
شبکه سی بی اس آمریکا برای اولین بار دوربین فیلم برداری را به داخل زندان ائتلاف آمریکا درحسکه سوریه برده واز داعشی های زندانی دراین زندان گزارش تهیه کرده است.خبرنگار دراین گزارش با یکی اززندانیان آمریکایی مصاحبه کرده و از او میپرسد آیا باپیوستن به داعش اشتباه کردی؟او میگوید:من تنها زندگی زیر سایه قوانین اسلامی را میخواستم.به نظر می رسد رسانه های آمریکایی با انتشار اینگونه گزارش ها به دنبال آن هستند تا داعش را به عنوان نمونه یک حکومت اسلامی معرفی کنند تا از این طریق چهره اسلام را چهره ای افراطی معرفی کنند.
مکر تکفیر 54 دنبال کننده
pixel