ستاره دریایی درحال قدم زدن در ساحل!

1,112
ستاره دریایی جانوری آبزی است از شاخه خارپوستان و رده ستاره‌سانان است. در آب‌های شیرین هرگز نمی‌توان یک ستاره دریایی پیدا کرد، زیرا آن‌ها با زندگی در آب شیرین سازگاری ندارند و در آب‌های کم شور یا بی‌نهایت شور نیز نمی‌توانند زندگی کنند. به عنوان مثال در دریای خزر یا دریاچه‌های داخلی ایران هیچ گونه‌ای از ستاره‌های دریایی وجود ندارد.
pixel