جزئیات تغییرات مهاجرتی از ۱۶ نوامبر/آغاز اعطای ویزای ۴۹۱/سرنوشت ویزای ۴۸۹

272

صدای استرالیا – دکتر سیروس احمدی از دفتر مهاجرتی ویزایاب در این بخش از مجموعه پادکست‌های مهاجرتی ما به بیان توضیحاتی در خصوص موارد زیر می‌پردازد: جزئیات تغییرات مهاجرتی که از ۱۶ نوامبر آغاز می‌شوند آغاز اعطای ویزای ۴۹۱ از ماه نوامبر سرنوشت ویزای ۴۸۹ آیا ویزای ۱۸۹ و ۱۹۰ تغییری می‌کنند؟ سرنوشت اقامت دائم با ساب‌کلاس ۱۸۷ آغاز ویزای ۴۹۴ با مدت اقامت محدود جزئیات مهم در خصوص ویزای ۴۹۱ خبر خوب در خصوص ویزای مناطق ریجنال مناطق ریجنال کدام هستند؟ تغییرات سیستم امتیازبندی تاثیر داشتن فامیل در مناطق ریجنال